Publieke sector

Wij werken voor tientallen gemeenten en publieke organisaties. Meer dan 100 gemeenten hebben een abonnement op onze subsidiedatabase.

Intensief en themagericht samenwerken

Gemeenten moeten meer en meer de samenwerking opzoeken om hun ambities te realiseren. Samenwerking met andere gemeenten, maar ook met mede-overheden, het bedrijfsleven, het onderwijs en kennisinstellingen. De samenwerking is vaak intensief en themagericht. Denk daarbij aan thema’s als klimaatadaptatie, energietransitie, smart city, human capital en circulaire economie. Wij hebben de expertise om gemeenten, provincies en waterschappen te adviseren bij het uitwerken van een effectieve aanpak ten aanzien van regionale samenwerking. Wij zijn sterk in het stimuleren van deze regionale samenwerking, het mobiliseren van passende financiering en subsidies en in het implementeren van programma’s en projecten.

 

 

regionale samenwerking

Stimuleren van regionale samenwerking

Wij adviseren partijen in de Triple Helix bij het realiseren van regionale, economische en duurzame ambities. Wij doen dat door:

 Ontwikkeling van regionale economische agenda’s (opstellen van ambitiedocumenten op het gebied van Human Capital Agenda, Smart Cities, Smart Industry Agenda en energietransitie)
✓ Het vormgeven van nieuwe publiek-private samenwerking
✓ Het bouwen en uitbouwen van (kennis)netwerken
✓ Partner search
✓ Conceptontwikkeling & gebiedsontwikkeling van de stad of een gebied 
✓ Het leveren van kwartiermakers

 

Mobiliseren van financiering en subsidies

Wij vertalen je regionale ambities naar projecten en koppelen die aan subsidies en andere financieringen. Daarmee krijgt regionale samenwerking een boost. Onze ervaring:

✓ Het ontwikkelen van gezamenlijke regionale aanvragen, inclusief EFRO, Horizon 2020, POP3 
✓ Grensoverschrijdende projecten initiëren inclusief Interreg bid preparation 
✓ Faciliteren van alternatieve financieringsinstrumenten zoals revolverende fondsen
✓ Het samenbrengen van stakeholders en het ontwerpen van goede financieringsstrategieën
✓ Screening van subsidiemogelijkheden

 

Implementeren van programma’s en projecten

We hebben brede expertise opgebouwd om succesvol grootschalige (internationale) projecten te managen en weten de belangen van alle betrokken stakeholders goed tot hun recht te laten komen om zo een geslaagde samenwerking te realiseren. Daarnaast hebben wij up-to-date kennis over subsidievoorwaarden en -regels en zorgen ervoor dat projecten ook financieel zo optimaal mogelijk worden gerealiseerd. Welke taken nemen wij voor onze rekening?

 Uitvoering van regionale economische agenda’s
✓ Het managen van grootschalige samenwerkingsprojecten
✓ Het opzetten van internationale netwerken
✓ Crossovers realiseren binnen regionale samenwerkingen
✓ Het financieel managen van (Europese) subsidieprojecten
✓ Inzet van projectleiders en programmamanagers

Meer weten?

Vul onderstaand onderstaand formulier in en je wordt direct verder geholpen door een van onze specialisten binnen de publieke sector


 

Senior consultant Sabine ter Haar helpt je bij het vinden van subsidiekansen

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

Interessante regelingen voor de publieke sector:

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij