Energie & Circulair

"Het komend decennium wordt door velen gezien als cruciaal om de duurzaamheidstransitie vorm te geven".

Energie & circulaire economie raakt alle sectoren.

We staan voor een grote opgave. De wereldbevolking groeit de komende jaren tot zo’n 10 miljard mensen in 2050, de welvaart en daarmee het grondstoffengebruik neemt toe. Hoe houden we onze consumptie- en productiepatronen binnen de grenzen van onze planeet?

Circulaire economie als drijfveer voor nieuwe businessmodellen

Op korte termijn levert energiebesparing en de inzet op hernieuwbare bronnen veel op, bijvoorbeeld via slimme netwerken en de toepassing van innovatieve technologieën. De transitie naar een circulaire economie leidt tot levensduur-verlenging van producten en materialen, maar stimuleert ook nieuwe businessmodellen (leasen, delen).

Op weg naar een circulaire economie

Zowel de energietransitie, de klimaatadaptatie als de transitie naar een circulaire economie dragen bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en daarmee aan het tegengaan van de klimaatverandering. De omvang en urgentie van deze transities vragen om een maatschappij brede aanpak. Hierbij is samenwerking tussen publieke en private partijen en over sectoren en geografische grenzen noodzakelijk.

De Nederlandse en Europese overheid stellen via regionale, nationale en internationale subsidieprogramma’s miljarden beschikbaar om innovatie en ontwikkeling te stimuleren ten behoeve van een koolstofarme en groene samenleving.

Het sectorteam Energie & Circulair

Het sectorteam Energie & Circulair helpt ondernemingen, overheden en kennisinstellingen om grenzen te verleggen. Het team bestaat uit subsidieconsultants die uitgebreide ervaring hebben opgedaan in academische posities, bij de overheid en in consultancy. Hun expertise omvat alle relevante subsidieprogramma’s in dit domein en wordt gecombineerd met kennis van beleid en ontwikkelingen op het gebied van energie en circulariteit.

Maatschappelijke uitdagingen noodzaken tot innovatie

Het tegengaan van klimaatverandering, het transformeren van het energiesysteem, en een circulaire economie zijn centrale uitdagingen op het pad naar een duurzame toekomst voor bedrijven, maatschappij en het milieu. Deze grote maatschappelijke uitdagingen noodzaken tot de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor het minimaliseren van afval, het produceren van hernieuwbare energie, het efficiënter gebruiken ervan, en het terugdringen van de emissie van broeikasgassen. Wij willen onze kennis en ervaring inzetten om organisaties te helpen bij het volledig benutten van subsidiemogelijkheden en, daarmee, de realisatie van projecten met significante maatschappelijke waarde helpen realiseren.

 

 

Enkele projecten waarbij ons expertiseteam Energie & Circulair heeft ondersteund:

interreg project indu zero

Provincie Overijssel

De Provincie Overijssel werkt in een internationaal consortium in het project Interreg INDU-ZERO aan een innovatieve fabriek die renovatiepakketten ontwikkelt voor woningen. Vindsubsidies voert het projectmanagement uit.

twence

Twence

Twence wil vanaf 2020 grootschalig CO2 afvangen, die bij het verbranden van huishoudelijk afval vrijkomt. Vindsubsidies schreef in korte tijd twee aanvragen voor dit project.

interreg project empower 2.0.

Gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad en samenwerkingspartners ontvingen € 2,3 miljoen vanuit het Interreg programma North Sea Region voor het project EMPOWER 2.0. Vindsubsidies heeft het consortium ondersteund bij het schrijven en indienen van de aanvraag.

gemeente purmerend gasvrij

Gemeente Purmerend

De Gemeente Purmerend heeft de ambitie om in 2035 aardgasvrij te zijn. Om dit doel te bereiken, is Purmerend het project ‘Gasvrij Purmerend 100%’ gestart. Het project is beloond met een rijksbijdrage van € 6,9 miljoen euro.

Meer weten?

Vul onderstaand onderstaand formulier in en je wordt direct verder geholpen door een van onze specialisten op het gebied van Energie & Circulair.


 

Consultant Wilbert Roerdink helpt je bij het vinden van subsidiekansen

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

Interessante regelingen op het gebied van Energie, Duurzaamheid & Milieu:

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij