Chemie

Werken aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen

De industriële chemiesector is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. Sterker nog, de Nederlandse chemie speelt op wereldniveau mee en is na de voedings- en genotmiddelenindustrie de grootste bedrijfstak in Nederland.

Chemie is een topsector die samen met andere topsectoren werkt aan grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, voeding, energie, transport en klimaat.

Bouwen aan een duurzame gezondheidszorg 

Op het gebied van gezondheid bouwt de chemische sector bouwt mee aan een duurzame gezondheidszorg. Bijvoorbeeld door het vergroten van de kennis op het gebied van oorzaken en mechanismes waardoor ziektes beter kunnen worden gemonitord, voorkomen en behandeld.

Optimaal gebruiken van biologische bronnen en duurzame systemen

Wat betreft voeding zijn er veel ontwikkelingen gaande richting het optimaal gebruik van biologische bronnen en duurzame productie- en verwerkingssystemen. De chemische sector specialiseert zich hierbij in systeemmogelijkheden voor onder meer bio-engineering, duurzame voedselproductie en biotechnologie.

Duurzaam aanbod en gebruik van grondstoffen 

De topsector Chemie biedt ook ondersteuning in de energietransitie. Hoofdlijnen zijn nieuwe manieren van waterzuivering, meting en monitoring van duurzame huizen en huishouding en het opwekken van duurzame energie uit wind, zon en getijden. Transportmiddelen moeten schoner en stiller worden. De chemie draagt bij aan de oplossingen die dit moeten bewerkstelligen. Bijvoorbeeld op het gebied van toepassingen in alle modaliteiten van vervoer, efficiënte, energie- en grondstofzuinige productieprocessen en lichte materialen voor de luchtvaart. Daarnaast richt de sector zich op een duurzaam aanbod en gebruik van grondstoffen.

Meer weten?

Vul onderstaand onderstaand formulier in en je wordt direct verder geholpen door een van onze specialisten op het gebied van chemie.


 

energietransitie

Consultant Bart Crielaard helpt je bij het vinden van subsidiekansen

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

Interessante regelingen op het gebied van Chemie:

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij