Biobased Economie

De marktomvang van de huidige biobased productie wordt geschat op 326 miljard euro.

Voor een economie die zijn grondstoffen hoofdzakelijk verkrijgt uit de levende natuur (biomassa).

Op naar fossiele grondstoffen

Biobased Economy gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof voor niet-voedsel toepassingen. Deze toepassingen zijn bijvoorbeeld inhoudsstoffen,  chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen elektriciteit en warmte.

Uitdagingen voor daadwerkelijke verduurzaming

De transitie naar een biobased economy brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Hoe kan een biobased economy bijdragen aan verduurzaming in de industrie en een duurzame samenleving? Er liggen technische uitdagingen, maar ook bestaande nationale en internationale regelgeving werpen belemmeringen op. Een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid is van groot belang.

Meer weten?

Vul onderstaand onderstaand formulier in en je wordt direct verder geholpen door een van onze specialisten op het gebied van biobased economie.


 

biobased economy

Consultant Tim Lage Venterink helpt je bij het vinden van subsidiekansen

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

Interessante regelingen op het gebied van Biobased Economie:

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij