Met onze subsidieblog blijf je altijd op de hoogte van het subsidienieuws

Letterenfonds: twee regelingen ter ondersteuning  sector tijdens de corona-crisis

Het Nederlands Letterenfonds (NLLETTER) heeft twee nieuwe regelingen gepubliceerd die de sector moeten ondersteunen tijdens de corona-crisis.…

Lees verder


EZK op zoek naar SBIR-innovatiecompetities Corona-crisis en topsectoren​

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) roept partijen op voorstellen in te dienen voor innovatiecompetities in het kader van het Small Business Innovation Research Programma (SBIR). De ondersteuning van het ministerie is beschikbaar voor innovatiecompetities die kunnen bijdragen aan het verhelpen en/of verlichten van de maatschappelijke en economische gevolgen van deze Corona-crisis én innovatiecompetities die passen binnen de kennis- en innovatie agenda’s van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid.…

Lees verder


SIA publiceert oproep  Impuls 2020

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) heeft de oproep in het kader van Impuls 2020 gepubliceerd. Het doel van dit al eerder aangekondigdeprogramma is het behoud en de versterking van de infrastructuur van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen omdat deze onder druk staat door de COVID-19 crisis.…

Lees verder


Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo langer open

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) meldt dat de Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo voor gelijke kansen (DSPOVO) is aangepast vanwege de coronacrisis.…

Lees verder


Subsidieplafond van Gelderse regeling SMART COVID-19 al bereikt

De provincie Gelderland meldt dat het subsidieplafond van de regeling SMART COVID-19 is bereikt door alle aanvragen die op dit moment bij de provincie in behandeling zijn.…

Lees verder


Verlenging Tozo met strengere voorwaarden

Er is een wijziging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) gepubliceerd. Met deze al aangekondigde​ wijziging wordt de periode verlengd waarover bijstand op grond van de regeling kan worden aangevraagd en verleend. Wel zijn voor de verlengde periode andere, strengere voorwaarden gesteld aan het recht op bijstand. Zo wordt bij het vaststellen van het recht op en de hoogte van de bijstand voor levensonderhoud het inkomen van de echtgenoot niet langer buiten beschouwing gelaten.…

Lees verder


Garantie Klein Krediet Corona gepubliceerd

De regeling Garantie Klein Krediet Corona (KKC) is gepubliceerd. Doel van deze al eerder aangekondigde regeling is om op een verantwoorde wijze een zo breed mogelijke groep mkb-ondernemingen tegen relatief gunstige voorwaarden in hun financieringsbehoefte tot € 50.000 te voorzien. Er is een budget van € 713 miljoen beschikbaar.…

Lees verder


Subsidie praktijkleren: voorschot mbo-praktijkleerplaatsen en afwijkende berekeningswijze door coronacrisis

Er is een wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) gepubliceerd. Door deze al eerder aangekondigde wijziging is het nu mogelijk om in 2020 een voorschot aan te vragen voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Het voorschot wordt vooruitlopend op een subsidieaanvraag in 2020 verstrekt. Daarnaast is voor 2020 een afwijkende berekeningswijze voor gerealiseerde praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen voor promovendi geregeld.…

Lees verder


Nog eens € 24 miljoen steun voor lokale media in moeilijkheden

Het kabinet schiet opnieuw lokale media te hulp die door de coronacrisis in moeilijkheden zijn geraakt. Om hen te ondersteunen, wordt nog eens € 24 miljoen uitgetrokken.…

Lees verder


Erg veel belangstelling voor COVID-19 Programma van ZonMw en NWO

ZonMw meldt dat de belangstelling voor de subsidieoproepen binnen het COVID-19 Programma erg groot is.…

Lees verder


Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op om jouw mogelijkheden te bespreken.

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij