Regionaal Investeringsfonds MBO

Een goede aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt is van belang voor onze economie.

Het Regionaal Investeringsfonds ondersteunt samenwerkingsverbanden.

Veranderingen, technologie en bevolkingssamenstelling zijn van invloed

Het doel van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo (RIF) is het ondersteunen van samenwerkingsverbanden die de aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren. Deze aansluiting staat onder invloed van de technologie en bevolkingssamenstelling voortdurend onder druk. Ook veranderingen op de regionale arbeidsmarkt, bijvoorbeeld wat betreft aanwezige bedrijven in een bepaalde regio, hebben invloed.

Samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen

In aanmerking voor subsidie komen samenwerkingsverbanden van MBO-scholen en bedrijven of van MBO-scholen met publieke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen of onderwijsinstellingen.

De subsidie bedraagt minimaal € 250.000 en maximaal € 2 miljoen per project. Projecten hebben een looptijd van minimaal vier jaar en maximaal vijf jaar. Bij toekenning bedraagt de subsidie maximaal een derde van de totale begroting van het voorstel. Voor RIF-aanvragen waarin de entreeopleiding centraal staat, is het lastiger om cofinanciering te organiseren. Daarom wordt voor deze specifieke aanvragen het subsidieplafond vanuit het Rijk opgehoogd. Bij toekenning bedraagt de subsidie van het Rijk voor deze projecten ten hoogste 50% van de totale begroting van het voorstel.

Digitaal aanvragen

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier elektronisch worden ingediend bij DUS-i (Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen). Bij het opstellen van plannen en het vinden van samenwerkingspartners kunnen wij ondersteunen.

Meer weten het RIF?

Vul onderstaand onderstaand formulier in en je wordt direct verder geholpen door één van onze medewerkers.


 

rif subsidie

RIF Consultant Anko Spoelstra helpt je graag verder

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij