Regeling Doorstroomprogramma po-vo

Gelijke kansen binnen het onderwijs.

Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoets-score gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen van laagopgeleide ouders in het voortgezet onderwijs gemiddeld minder goed te presteren.

Actieplan Gelijke Kansen

Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is er subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. Deelnemers zijn leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten. Door deelname vergroten zij hun kennis en vaardigheden.

Samenwerking en passend advies

Zo krijgen deze leerlingen een extra duwtje in de rug zodat ze op het juiste niveau kunnen doorstromen. Door ook samenwerkingsverbanden tussen basisscholen en middelbare scholen te stimuleren, wordt gestreefd naar juiste en passende adviezen voor het vervolgonderwijs.

Wanneer aanvragen?

De volgende openstelling wordt verwacht van 1 maart t/m 31 mei 2020.

Voor wie?

Een samenwerkingsverband van vo-school of scholen met basisscholen. Subsidie €1.000 per deelnemende leerling tot een maximum van €124.000.

Meer weten over het actieplan gelijke kansen?

Vul onderstaand onderstaand formulier in en je wordt direct verder geholpen door één van onze medewerkers.


 

actieplan gelijke kansen

Consultant Anko Spoelstra helpt je graag verder

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij