Groenprojecten

Draag jij een steentje bij aan een beter milieu?

Met de regeling Groenprojecten bevordert de overheid beleggingen en investeringen die van belang zijn voor de bescherming van het milieu.

Faciliteiten voor investeerders in groene beleggingen

De faciliteiten voor investeerders in groene beleggingen bestaan uit een gemaximeerde vrijstelling in box III enerzijds (€ 57.845) en een heffingskorting (0,7%) voor belastingplichtigen anderzijds als aanvulling op gewone rentevrijstellingen en dividendvrijstellingen.

Binnen de regeling worden de volgende categorieën onderscheiden:

 Natuur
 Biologische landbouw
 Landbouw
 Duurzame grondstoffen
 Terugwinning en recycling
 Duurzame energie
 Energiebesparing
 Duurzaam bouwen
 Duurzame mobiliteit
✓ Duurzame waterketens
✓ Klimaatadaptatie

Hoe werkt het?

Wanneer je als organisatie denkt een groenproject te hebben dat onder de regeling zou kunnen vallen, dan moet je contact zoeken met een kredietinstelling of een beleggingsinstelling die over een Groenfonds beschikt. Is deze geïnteresseerd, dan dient deze instelling een aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze geeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een advies en uiteindelijk geeft de minister bij beschikking (de Groenverklaring) aan dat een project groen is.

Meer weten?

Vul onderstaand onderstaand formulier in en je wordt direct verder geholpen door één van onze medewerkers.


Consultant Bart Crielaard helpt je graag verder

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij