Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie - DEI+

Subsidie voor innovatie rond hernieuwbare energiebronnen

Investeer jij in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Dan kun je subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten binnen het programma DEI+.

DEI+-project is:

  • een DEI+-demonstratieproject: een project gericht op het treffen van CO2-reducerende maatregelen met behulp van voor Nederland nieuwe apparaten, systemen of technieken, dan wel een voor Nederland nieuwe toepassing van apparaten, systemen of technieken
  • een DEI+-pilot: een project waarbij een experimenteel product, procedé of dienst wordt getest met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten
  • een combinatie van een DEI+-demonstratieproject en een project dat bestaat uit experimentele ontwikkeling in een andere vorm dan een pilot

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15 miljoen per project

Meer weten over de DEI+-subsidie?

Vul onderstaand onderstaand formulier in en je wordt direct verder geholpen door één van onze medewerkers.


isde

Consultant Jeroen Herbrink helpt je graag verder

info@vindsubsidies.nl | 088-2020400

naar boven

Vindsubsidies

Brengt vooruitgang een stapje dichterbij